Ga naar de inhoud

De 10 geboden m.b.t. Auteursrecht

Wat je moet weten over auteursrecht op foto’s

De 10 geboden

  1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijs van publicatie.

DuPho
Piet Heinkade 181K
1019 HC Amsterdam
tel: 020 – 7884488

DuPho is de beroepsorganisatie voor alle professionele fotografen en beeldmakers in Nederland. DuPho verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied.